Регулатори

Програмируем регулатор с дистанционно управление PRO

Програмируем регулатор с дистанционно управление за охладителни устройства  с топлини рекуператори (RIS 260 -1900 и RIRS 400 – 1500).

прочети повече

Програмируем регулатор с дистанционно управление UNI

Дистанционно управление за рекуперативни камери модели - RIS 260 -1500 и RIRS 400 - 1500.

прочети повече

Пропорционални регулатори за електронагревател EKR 15

EKR 15 е пропорционален регулатор с автоматична адаптация на напрежението.

прочети повече

Пропорционални регулатори за многостъпкови електронагревател EKR 15 P

EKR 15P е пропорционален многостъпков регулатор ( до 5 стъпки) за регулиране на електронагреватели, който е с автоматична адаптация на напрежението.

прочети повече

Пропорционални регулатори за електронагревател EKR 6

EKR 6 е пропорционален регулатор за електронагреватели с автоматична адаптация на напрежението, като се използва с външни или вътрешни датчици.

прочети повече

Трифазен регулатор на скоростта TGRT

Трансформаторни регулатори TGRT за промяна на скоростта на въртене на вентилатора.

прочети повече

Еднофазен регулатор на скоростта TGRV

Трансформаторни регулатори TGRV за промяна на скоростта на въртене на вентилатора

прочети повече

Трифазен регулатор за скорост за взривобезопасни вентилатори TGRTex.

Трансформаторни регулатори TGRTex за промяна на скоростта на въртене на вентилатори с взривобезопасни двигатели.

прочети повече

Монофазен контролен за скорост MTY

Ръчно регулиране на скоростта на въртене или въздухопотока на вентилатори и двигатели с напрежение.

прочети повече

РЪЧЕН РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА 1,5 А DYNAIR R15

Ръчни регулатори на скоростта от DYNAIR.

прочети повече

РЪЧЕН РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА 4 А DYNAIR RV/1

Ръчни регулатори на скоростта от DYNAIR.

прочети повече

РЪЧЕН РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА 7 А DYNAIR RV/2

Ръчни регулатори на скоростта от DYNAIR.

прочети повече

РЪЧЕН РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА 0,5 А DYNAIR RVS

Ръчни регулатори на скоростта от DYNAIR.

прочети повече

РЪЧЕН РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА 1,5 А DYNAIR RVM

Ръчни регулатори на скоростта от DYNAIR.

прочети повече

РЪЧЕН РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА 4 А DYNAIR RVM/2

Ръчни регулатори на скоростта от DYNAIR

прочети повече

РЪЧЕН РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА 7 А DYNAIR RVM/3

Ръчни регулатори на скоростта от DYNAIR.

прочети повече

РЪЧЕН РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА 12 А DYNAIR RVM/4

Ръчни регулатори на скоростта от DYNAIR.

прочети повече

РЪЧЕН РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА 2 А DYNAIR RVT

Ръчни регулатори на скоростта от DYNAIR.

прочети повече

РЪЧЕН РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА 4 А DYNAIR RVT1

Ръчни регулатори на скоростта от DYNAIR.

прочети повече

РЪЧЕН РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА 7 А DYNAIR RVT/2

Ръчни регулатори на скоростта от DYNAIR.

прочети повече

РЪЧЕН РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА 14 А DYNAIR RVT/3

Ръчни регулатори на скоростта от DYNAIR.

прочети повече

Created by: i-Sol Ltd.