Противидимни вентилатори

АКСИАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ ЗА ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ И ТУНЕЛИ DYNAIR CC JD JET

Аксиални джет вентилатори за подземни паркинги и тунели от DYNAIR.

прочети повече

ЦЕНТРОБЕЖНИ ВЕНТИЛАТОРИ ЗА ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ И ТУНЕЛИ DYNAIR CC-JC HT

Центробежни вентилатори за подземни паркинги и тунели от DYNAIR.

прочети повече

ВИСОКО ЕФЕКТИВНИ КАНАЛНИ АКСИАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ DYNAIR CC SHT

Високо ефективни канални аксиални вентилатори от DYNAIR.

прочети повече

ВИСОКО ЕФЕКТИВНИ КАНАЛНИ АКСИАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ DYNAIR CC-HT

Високо ефективни канални аксиални вентилатори от DYNAIR.

прочети повече

ПРОТИВОДИМНИ ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОКРИВНИ ВЕНТИЛАТОРИ DYNAIR FC HT 2V

Противодимни центробежни покривни вентилатори от DYNAIR.

прочети повече

ПРОТИВОДИМНИ ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОКРИВНИ ВЕНТИЛАТОРИ С ВЕРТИКАЛНО ОТВЕЖДАНЕ НА ГАЗОВЕТЕ DYNAIR TC HT

Противодимни центробежни покривни вентилатори с вертикално отвеждане на газовете от DYNAIR.

прочети повече

ПРОТИВОДИМНИ ЦЕНТРОБЕЖНИ ВЕНТИЛАТОРИ С НАЗАД ОБЪРНАТИ ЛОПАТКИ НА РАБОТНОТО КОЛЕЛО DYNAIR PR-Q HT

Противодимни центробежни вентилатори с назад обърнати лопатки на работното колело от DYNAIR.

прочети повече

ПРОТИВОДИМНИ БОКСОВЕ С ДВОЕН ВХОД НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК И РЕМЪЧНО ЗАДВИЖВАНЕ DYNAIR BOX-T HT

Противодимни боксове с двоен вход на въздушния поток и ремъчно задвижване от DYNAIR.

прочети повече

ПРОТИВОДИМНИ ВЕНТИЛАТОРИ NICOTRA GEBHARDT RDM

Противодимни вентилатори от NICOTRA Gebhardt.

прочети повече

ПРОТИВОДИМНИ ВЕНТИЛАТОРИ NICOTRA GEBHARDT RWM

Противодимни вентилатори от NICOTRA Gebhardt.

прочети повече

ПРОТИВОДИМНИ ВЕНТИЛАТОРИ NICOTRA GEBHARDT REM

Противодимни вентилатори от NICOTRA Gebhardt.

прочети повече

ПРОТИВОДИМНИ ВЕНТИЛАТОРИ NICOTRA GEBHARDT RER

Противодимни вентилатори от NICOTRA Gebhardt.

прочети повече

ПРОТИВОДИМНИ ВЕНТИЛАТОРИ NICOTRA GEBHARDT SLCS

Противодимни вентилатори от NICOTRA Gebhardt.

прочети повече

ДЖЕТ ВЕНТИЛАТОРИ ЗА ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ NICOTRA GEBHARDT AGM JET

Противодимни джет вентилатори от NICOTRA Gebhardt.

прочети повече

ДЖЕТ ВЕНТИЛАТОРИ ЗА ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ NICOTRA GEBHARDT RGM

Противодимни джет вентилатори от NICOTRA Gebhardt.

прочети повече

Created by: i-Sol Ltd.