Аксесоари

Обратна клапа ATS

Позволява движение на въздуха само в една посока.

прочети повече

Обратна клапа RSK

Обратна клапа RSK позволява движение на въздуха само в една посока. Използва се в системи с кръгли въздуховоди.

прочети повече

Канални температурни датчици TJK

Канални температурни датчици се поставят за измерване на температурата на въздуха в каналите на вентилационните системи.

прочети повече

Кръгли канални шумозаглушители AKS, SAKS

Кръгли канални шумозаглушители се използват за инсталации с кръгли въздуховоди.

прочети повече

Правоъгълни канални шумозаглушители SKS

Правоъгълни канални шумозаглушители са изработени за работа с правоъгълни канални вентилатори VKS/VKSA и се използват за инсталации с правоъгълни въздуховоди.

прочети повече

Смукателен дифузор DVS

Дифузор DVS се използва в смукателни вентилационни системи.

прочети повече

Нагнетателен дифузор P-DVS

Дифузор P-DVS се използва в нагнетателни вентилационни системи.

прочети повече

Created by: i-Sol Ltd.