Регулатори

Монофазен контролен за скорост MTY

Ръчно регулиране на скоростта на въртене или въздухопотока на вентилатори и двигатели с напрежение 230V (~1, 50Hz). Допуска се включването на няколко двигателя , ако тока не превишава пределно допустимата граница. MTY осигурява плавен регулиране на скоростта. Изолираният от напръскване корпус, предлага възможност за инсталирането им във влажни помещения- бани, кухни и т.н. Бушони и температурни предпазители  допълнителни осигуряват безопасността.

Размери

Размери: Монофазен контролен за скорост MTY

Документи

MTY_описани и технически данни
Формат: Adobe PDF
 

Created by: i-Sol Ltd.