Центробежни вентилатори с едностранно засмукване и ел. двигател разположен извън въздушната струя

ЦЕНТРОБЕЖНИ ПРОМИШЛЕНИ ВЕНТИЛАТОРИ MISTRAL SERIE ARL

  • Центробежни вентилатори за високо или средно налягане и среден или голям дебит.
  • Назад обърнати лопатки на работното колело.
  • Двуполюсен двигател.
  • Работно колело с заварени плоски радиални лопатки.
  • Намират приложение най-вече в индустрията и в извличането на вредни газове.

Характеристики

  • Подходящи за чист и леко запрашен въздух.
  • Могат да работят с температура на въздуха до + 80 ° C за стандартен модел и до + 200 ° за SV изпълнение.
  • Дебит : m³/h: 350 ÷ 25.000
  • Налягане: Pa: 589 ÷ 15.206

Документи

Каталог
Формат: Adobe PDF
 

Created by: i-Sol Ltd.