Центробежни вентилатори с едностранно засмукване и ел. двигател разположен извън въздушната струя

ЦЕНТРОБЕЖНИ ПРОМИШЛЕНИ ВЕНТИЛАТОРИ MISTRAL SERIE AS

  • Центробежни вентилатори за средно и високо налягане и среден дебит.
  • Радиално работното колело.
  • Двуполюсен двигател.
  • Работно колело с заварени плоски радиални лопатки.
  • Намират приложение в цеховете за дограми, в производството на хартия и цеховете за обработка на кожа.

Характеристики

  • Подходящи за чист и леко запрашен въздух.
  • Могат да работят с температура на въздуха до + 80 ° C за стандартен модел и до + 200 ° за SV изпълнение.
  • Дебит : m³/h: 65 ÷ 16.000
  • Налягане: Pa: 491 ÷ 10.301

Документи

Каталог
Формат: Adobe PDF
 

Created by: i-Sol Ltd.