Центробежни вентилатори с едностранно засмукване и ел. двигател разположен извън въздушната струя

ЦЕНТРОБЕЖНИ ПРОМИШЛЕНИ ВЕНТИЛАТОРИ MISTRAL SERIE MRS

  • Центробежни вентилатори за ниско или средно налягане и среден или голям дебит.
  • Назад обърнати лопатки на работното колело.
  • Двигатели с 2 или 4 полюса.
  • Работно колело с заварени плоски радиални лопатки.
  • Намират приложение в системи за боядисване и системи за извличане на газове и пари.

Характеристики

  • Подходящи за чист и леко запрашен въздух.
  • Могат да работят с температура на въздуха до + 80 ° C за стандартен модел и до + 200 ° за SV изпълнение.
  • Дебит : m³/h: 400 ÷ 40.000
  • Налягане: Pa: 147 ÷ 5.200

Документи

Каталог
Формат: Adobe PDF
 

Created by: i-Sol Ltd.