Промишлени

ПРОМИШЛЕНИ ВЕНТИЛАТОРИ NICOTRA GEBHARDT Q2M

  • Плъг система.
  • Плоска монтажна рамка.
  • Термоизолация.
  • Центробежно работо колело с диаметър от 280 до 1400 мм.
  • Назад обърнати лопатки на работното колело.
  • Стандартен мотор В5 размер 180.
  • Стандартен мотор В3 от размер 200.
  • Максимален размер на мотора 315.

Характеристики

  • Може да отвежда въздух с температура от -20°C до +500°C.
  • Взривозащитен.

Документи

Каталог
Формат: Adobe PDF
 

Created by: i-Sol Ltd.