Противидимни вентилатори

ДЖЕТ ВЕНТИЛАТОРИ ЗА ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ NICOTRA GEBHARDT RGM

  • Противодимни индукционни вентилатори.
  • Подходящи за извличане на дим в случай на пожар.

Характеристики

  • Могат да работят с дим с температура от +300°C за 120 мин.
  • Работа в нормален режим с CO-газове с температура до +40°C.

Документи

Каталог
Формат: Adobe PDF
 

Created by: i-Sol Ltd.