Противидимни вентилатори

ЦЕНТРОБЕЖНИ ВЕНТИЛАТОРИ ЗА ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ И ТУНЕЛИ DYNAIR CC-JC HT

  • Центробежни вентилатори подходящи за инсталация в подземни паркинги и тунели.
  • Специално проектирани и сертифицирани за извличане на огнен дим и горещи газове в случай на пожар.
  • Имат двойно предназначение т.е. могат да се ползват както за нормална вентилация така и за отвеждане на дим в случай на пожар.
  • Подходящи за продължителна работа при температура от 40 градуса по Целзии  и гарантирани за работа с до 300 градуса по Целзии за 2 часа.

Характеристики

  • Работно колело и лопатки от алуминий.
  • Корпус от електролитна,поцинкована ламарина.
  • Защитна решетка на входната страна.
  • Скоби за монтаж от поцинкована ламарина.

Размери

Размери: ЦЕНТРОБЕЖНИ ВЕНТИЛАТОРИ ЗА ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ И ТУНЕЛИ DYNAIR CC-JC HT

Документи

Каталог
Формат: Adobe PDF
 

Created by: i-Sol Ltd.